Aalborg

Dødsfald

Varla Ejstrup

Varla Ejstrup

‡Varla Ejstrup, Vellingshøjcentret, Hjørring, 86 år. Varla Ejstrup, der var født og opvokset i Hjørring, fik en uddannelse som blomsterbinder hos blomsterhandler Isager, og det var for hende en ønskedrøm, der gik i opfyldelse, idet hun lige fra barnsben interesserede sig for blomster og fremstilling af flotte buketter og dekorationer. I 1947 blev Varla gift med postbud Gunnar Ejstrup, og da denne i forbindelse med en forfremmelse, der skulle foregå i Aalborg, bosatte parret sig her. I Aalborg var Varla hjemmegående under børnenes opvækst, og det var afgørende for hende, at de fik en kærlig, men bestemt opdragelse. De blev belært om, at de skulle opføre sig ordentligt og aldrig være i tvivl om, hvad der var rigtigt eller forkert. I årene efter besættelse var forsvarsviljen stor i befolkningen, og Varla meldte sig ind i Flyverhjemmeværnet og blev »plotter», dvs. at kunne genkende flytyper og beregne flyenes position. Hun deltog også i socialt arbejde, for som god socialdemokrat ville hun gerne gøre en indsats for de svageste i samfundet. Efter årene i Aalborg købte Varla og Gunnar et hus i Lønstrup, hvor de kunne nyde naturen og den friske havluft. I Lønstrup deltog Varla aktivt i byens foreningsliv, og hun var en tid formand for Lønstrup Husmoderforening. Da Gunnar Ejstrup blev syg, flyttede parret i en beskyttet bolig, hvor han døde for fem år siden, og Varla har de seneste år haft ophold på Vellingshøjcentret. Hun efterlader sig sine tre sønner, Svend Erik i Løkken, Jens Otto i Arden og Lars Ole i Svogerslev, samt seks børnebørn og fire oldebørn.