EMNER

Dødsfald

‡Svend Erik Jensen, Tranevej 7, Thisted, 83 år. Svend Erik Jensen, der døde få dage inden sin 84 års fødselsdag, var født i Vester Vandet i Thy. Han blev uddannet lærer fra Haslev Seminarium i 1955 og kort efter gift med Ragnhild, som var sygeplejerske. Han var lærer i bl.a. Melholt og Redsted på Mors, inden han blev ansat ved Thisted Kommunale Skolevæsen, hvor han var i 24 år. Samtidig med at han fungerede som lærer, meldte han sig til særuddannelsen som præst og blev efter endt uddannelse ansat som hjælpepræst hos provst Langkjær i Hundstrup. Efter halvandet år søgte Svend E. Jensen embede i Horne/Asdal, hvor han var sognepræst i ca. 12 år. Svend spillede meget skak med venner, og senere lærte han sine børnebørn at spille skak.Som pensionist flyttede Svend E. Jensen tilbage til Thisted sammen med sin kone. Efter pensioneringen prædikede han i flere kirker i Thy. Svend Erik Jensen efterlader sin kone Ragnhild, børnene Bente, Peter og Lis og seks børnebørn.