Hadsund

Dødsfald

¿ Vagn Ladefoged, fhv. installatør, Spurvevej 2, Hadsund, 63 år. Han var fra egnen ved Vive og Rostrup, hvor han voksede op på ejendommen Thostrupgård, som forældrene drev. Efter skolegangen var overstået kom han i lære som elektriker hos Dalby Hansen i Hadsund og efterfølgende tog han installatøreksamen og etablerede sig som selvstændig. I første omgang i et baghus i Nørregade i Hadsund. Her blev pladsen dog hurtig for lille, og han købte en elbutik på Storegade. 1969 blev han gift med Elin Ladefoged. Parret byggede i 1971 hus på Spurvevej. Elbutikken og installationsforretningen voksede fortsat, og man flyttede længere op ad Storegade til hjørnet af Jacob Møllers Gade, hvor der foruden forretning blev investeret i en udlejningsejendom. I 1988 fik Vagn Ladefoged lyst til at prøve noget helt andet. Han købte et betonværk mellem Års og Løgstør, men parret blev boende i Hadsund. Efter nogle få år blev denne virksomhed dog solgt. I stedet blev han hentet til Hadsund Betonværk for at overtage lederstillingen her. Her var han en dygtig chef indtil han blev syg i 2004. Vagn Ladefoged var et udpræget naturmenneske. Han elskede at gå på jagt, og parret holdt også meget af at sejle. I 2006 gennemførte de deres store drøm, at sejle på de tyske kanaler, en tur på syv uger. Fra 1984 til 2002 havde han som bibeskæftigelse dyrkning af juletræer. Han lejede jorden på sin fædrene gård og fremavlede juletræer og pyntegrønt. I 16-17 år var han medlem af Lions Club i Hadsund. Han blev ramt af lungekræft og måtte de sidste år leve med kun en lunge, men det slog ham ikke ud. Han begyndte at spille golf, som han havde stof fornøjelse af. Når han ikke længere kunne få vejret til at gå, brugte han en lille transportvogn. Han var meget åben om sin sygdom. Han overleves af sin hustru, to børn og seks børnebørn.