Dødsfald

‡Frede Junget, Ældrecentret Sulsted, 88 år. Han var født i Fredericia som trilling med brødrene Niels og Tage. Senere kom der to søstre, Karen og Lis, som var tvillinger. Frede Junget fik efter skolen en alsidig købmandsuddannelse og viste store evner for købmandskab i de forskellige brancher, der blev hans levebrød. En tid var han beskæftiget inden for isenkram, men kom så til herretøjsforretningen Boston i Aalborg, der på et tidspunkt havde brug for en arvtager. Det gjorde, at Frede Junget involverede sig i forskellige brancheforeninger, og i en årrække var han formand for Aalborg Handelsstandsforening. Under krigen gik Frede Junget aktivt ind i modstandsbevægelsen med jernbanesabotager. Ofte var det med livet som indsats, og aktiviteterne kostede ham da også et fængselsophold. Efter anden verdenskrig kom den store hjælpepakke fra USA, Marshall-hjælpen, og i den sammenhæng fik Frede Junget ansættelse. Senere kom han til at arbejde for Singer Symaskiner. I forlængelse af dette afsnit i livet mødte han Lise, som uddannede sig til tilskærerske. De blev gift i 1954, og snart fik de datteren Annette og derefter sønnen Torben. Frede Junget var et kreativt menneske med gode evner og mod på nye udfordringer. Han havde stor forståelse for sine medmennesker og megen tolerance. Dertil kom et godt humør, men også et roligt, myndigt og velovervejet gemyt, der tillige omfattede interesse for bl. a. politik, litteratur, Ægyptens pyramider og rejser i den store verden. Han var et varmt og kærligt familiemenneske, men i begyndelsen af 1990’erne havde Frede Junget den store sorg at miste sin hustru. Det var et svært tab for ham, men han fik trods sorgen nogle gode år, da datteren og svigersønnen i Italien gerne ville dele hus med ham. I det smukke Norditalien tæt på børn og børnebørn fik han et dejligt otium, men sygdom og andre forhold gjorde, at Frede Junget i begyndelsen af 2010 måtte hjem til Danmark for at tilbringe sine sidste måneder på plejehjem. Frede Junget efterlader datteren Annette med ægtefællen Claudio, og sønnen Torben med ægtefællen Bibi samt børnebørn.