Sindal

Dødsfald

‡Signe Pedersen, Dalgårdsvej 10, Sindal, 81 år. Signe Pedersen, der var nummer syv i en søskendeflok på ni, var født og opvokset på Kærgaard ved Tårs. Efter at være gået ud af folkeskolen fik hun en kontoruddannelse og fik en stilling som kontorfuldmægtig på dommerkontoret i Hjørring. Efterfølgende kom hun på civildommerkontoret og fik bl.a. med fogedsager at gøre. Det indebar, at hun skulle omgås vidt forskellige typer mennesker, der ofte var i vanskelige og pressede situationer, men med sit venlige og forstående væsen var hun i stand til at få en god dialog i gang med klienterne. Da Signe Pedersen gik på pension, fik hun rigtig god tid til at nyde sit otium sammen med sin mand, Hans Ringberg, der var civildommer i Hjørring i årene 1973-90.Parret har rejst meget og holdt især af at besøge de nordiske lande samt Færøerne, hvor Hans Ringbergs far var amtmand. Fem gange er turen gået til Canada, hvor Signes bror blev besøgt. Nogle gange har Signe endda taget turen derover alene. Signe var naturelsker. Hun havde "grønne fingre" og holdt af at se tingene spire og gro. Hun var et varmt og positivt menneske med et lyst livssyn, som skønnede på de nære ting i tilværelsen, og som havde et nært forhold til sin familie og sine nærmeste. Signe Pedersen efterlader sin mand, Hans Ringberg, og dennes fem børn af et tidligere ægteskab samt ni børnebørn og ti oldebørn.