Tranholm

Dødsfald

‡Gerda Tranholm Madsen, Borgmestervænget 8, Aalborg, 82 år. Gerda Tranholm Madsen voksede op i Vejgaard, hvorfra hun flyttede til Frederikshavn, da hun blev gift med Poul Erik. De flyttede tilbage til Vejgård efter få år. Hun var handelsuddannet og arbejdede i flere år på Rørdal. Hendes hjerte bankede dog mere for mennesker end for cement. Derfor valgte hun at forlade kontorjobbet og vikarierede i en årrække på Vejgaard Vestre Skole, hvor hun selv havde været elev og fået sin realeksamen, og hvor hendes far var pedel. Senere arbejdede hun på pigehjemmet Clementshus, og som 40-årig fulgte hun sit ”kald” og uddannede sig til sygehjælper. Hun arbejdede som sådan på Aalborg Sygehus Nord afd. 109, indtil hun var 70. Hun siges, at have været en hel ”institution” på stedet. Hun passede sit arbejdede og sine patienter med en ildhu, som kun blev overgået af hendes interesse for og medleven i sine børnebørns gøren og laden. Hun voksede op i et socialdemokratisk hjem med en stærk politisk overbevisning. Hendes far var medlem at sognerådet, hvilket betød, at hjemmet var aktivt debatterende. Denne lyst til debat fulgte Gerda Tranholm Madsen hele livet, og hun forblev socialdemokrat og - ikke at forglemme - overbevist royalist indtil sin død. Dette afstedkom mange livlige debatter med ikke mindst børn, svigerbørn og børnebørn. Sidstnævnte var hendes et og alt. Cyklen var hendes foretrukne køretøj, men også bus og tog blev flittigt benyttet. Dels til Vestbjerg og dels til Fyn, hvortil hun futtede, så snart der blev kaldt. Hun fulgte med tiden, læste avis, så tv og sms’ede. Alt sammen med stor iver og til det sidste. Foruden cykelturene med familie eller venner som mål, havde hun sin gang i Bethelkirken, hvor hun deltog i diverse foredrag og arrangementer. Hun blev aldrig træt af at lære og gik til engelsk både for bedre at kunne forstå det moderne ”danske” sprog og udtale det, men også for at kunne tale med de udlændinge, hun nu mødte her og der. Hun hyggede sig i sin lejlighed, hvor gode venner og bekendte altid blev mødt med et velkommen og budt en kartoffel eller en kop kaffe. Bedst var det dog, når sol og sommer kom, og hun kunne bo i sommerhuset i Hune, hvor der var plads til alle! Både venner, familie og hunde, som hun også havde et stort hjerte for. Den bedste måde at slutte dagen på, var at lokke nogen med ned til stranden for at se solnedgang og evt. spise en is. Der var gang i Gerda Madsen, som sås på cykel i Aalborgs gader, indtil hun døde efter næsten et års sygdom. Hun efterlader to døtre, svigersønner, børnebørn og oldebarn.