Aalborg

Dødsfald

‡Josef Vilhelm Poulsen, fhv. overlærer, H. C. Hansens Vej 9, Aalborg, Gug, 81 år. Han var født i Dianalund på Sjælland, hvor faderen var lærer og kirkesanger. Josef Poulsen tog lærereksamen fra Haslev Seminarium som 22-årig. Derefter var han lærer i København nogle få år, inden han flyttede til Jylland og blev enelærer ved Hørsted Skole i Thy samt kirkesanger ved Hørsted Kirke. Efter et par år der blev han førstelærer ved Sperring Skole i Thy tillige med stillingen som organist ved Sjørring Kirke. I 1964 flyttede han til Aalborg, hvor han blev lærer ved Mellervangskolen, og der var han ansat til 1990, da han gik på pension. Han havde da været lærer i knap 40 år. Sang og musik fyldte meget i Josef Poulsens liv, og i pensionisttiden spillede han sammen med andre musikinteresserede. Han var også meget interesseret i slægtsforskning og kørte mange ture til landsarkivet i Viborg, hvor han kunne læse om de gamle slægter i kirkebøgerne. Josef Vilhelm Poulsem efterlader ægtefællen Maren, tre sønner, svigerdøtre og fem børnebørn.