Elling

dødsfald

‡Leif Borregaard Christensen, Skolevangsvej 12, Elling, Frederikshavn, 75 år. Leif var fra Vejle, hvor han voksede op i en stor familie. Han blev gift med Lissy, der var fra Lyngså. De fik sønnen Kim og bosatte sig i Elling. Han blev uddannet maler, hvorefter han startede sin egen forretning, men valgte midt i 1960'erne at blive ansat som maler. Senere fik han job ved Nordjyllands Amt, hvor han restaurerede vinduesrammer. I fritiden var lystfiskeri det altoverskyggende. Han var medlem af bestyrelserne i Elling Å og Voer Å's Lystfisker Foreninger, heraf som formand i 15 år for Voerså Lystfisker Forening. Mange ture til Norge og Sverige for at fange laks gjorde han sammen med sin søn. Derhjemme havde han stor fornøjelse af haven, som blev passet og plejet, og indendøre blev der læst mange bøger. Leif Borregaard Christensen måtte gennem et længere sygdomsforløb. Han efterlader sin hustru Lissy samt sønnen Kim.