Dødsfald

‡Grethe Olesen, Nørregade 61, Farsø, 87 år. Grethe Olesen var fra en gård i Vester Hornum. I 1943 blev hun gift med Jens Olesen, og de købte en gård i Krogstrup ved Vester Hornum. Den drev de sammen med blandet landbrug, mens Jens samtidig drev maskinstation. Grethe påtog sig sin del af arbejdet med malkning, fodring og indendørs sysler. Midt i 1960'erne blev Grethe Olesen hjemmehjælper i Farsø Kommune. Et arbejde hun var meget glad for. I 1977 solgte de gården og flyttede i nyt hus i Vester Hornum. Da Grethe Olesen først i 1980'erne gik på efterløn, havde hun svært ved at slippe arbejdet helt og fortsatte en tid i præsteboligen. Hun havde mange besøg og var meget hjælpsom. I 1997 mistede hun sin mand, og i 2001 flyttede hun til Farsø. Hun deltog flittigt i klubhusets arrangementer og fik mange venner der, ligesom hun ofte besøgte gamle venner på plejehjemmet. Ud over hendes glæde og interesse for familien og især børnebørnene var hendes store lidenskab bankospil. Hun efterlader en datter, to sønner og syv børnebørn.