Dødsfald

‡Lise Andersen, St. Blichersvej 7, Aabybro, 73 år. Lise Andersen, der var født og opvokset i Odense, blev som ung udlært ekspeditrice i Stadionmagasinet. Hun lærte Arne Andersen fra Vejle at kende. Han var ved militæret og udstationeret i Odense. De giftede sig i 1955. Indtil de nogle måneder senere, grundet militæret, flyttede til Hjørring, boede de hos Lise Andersens forældre. I en del år var Lise Andersen hjemme for at passe de fire piger, der efterhånden kom til. Da Arne Andersen blev pensioneret ved militæret, flyttede de til Ingstrup og startede en jagtforretning, som han passede. Snart efter fik de desuden en sportsforretning, Al Sport, i Pandrup, som Lise Andersen passede. Desuden oprettede de en filial i Løkken. Men med hver en forretning at passe, fik parret kun lidt tid sammen, så derfor afhændede de i 1977 forretningerne i Ingstrup og Pandrup, men beholdt forretningen i Løkken og overtog Jægergården i Aabybro, hvor begge kunne arbejde under samme tag i huset, der tillige rummede en lejlighed. Jægergården, som senere kom til at hedde Sportsmaster, drev de i 20 år til 1997. Lise Andersen var livfuld og energisk og i besiddelse af et meget udadvendt og glad, sprudlende væsen, der smittede af på hendes omgivelser og altid spredte liv og humør. I familien var Lise Andersen et naturligt og varmt samlingspunkt, og det fortsatte, da der kom børnebørn, som hun til stor gensidig fornøjelse meget gerne legede med og tog sig af. Lise Andersen delte sin interesse for golf med sin mand, og de nød at gå på golfbanen sammen. I klubben fik begge gode venner og bekendte. På et tidspunkt blev hun valgt i bestyrelsen for golfklubbens dameklub De senere år gik Lise Andersen med fornøjelse desuden i gang med at spille bridge. Hendes styrke blev ikke mindre tydelig, efter at hun i november fik konstateret kræft. Først i februar blev Lise Andersen indlagt i Odense, men var da så svag, at man efter få behandlinger måtte opgive, og hun blev overflyttet til Hjørring Sygehus, hvor hun døde. Foruden sin mand efterlader Lise Andersen døtrene, Susanne i Fjerritslev, Birgitte i Pandrup, Jane i Saltum og Tina i Tyskland, samt svigersønner, og 11 børnebørn.