Farsø

Dødsfald

‡Bent Olesen, Nibevej 135, Farsø, 71 år. Bent Olesen var fra Simested. Som ung var han på Asmildkloster Landbrugsskole og aftjente sin værnepligt i Nr. Uttrup. I 1961 blev han gift med Ingrid, og de købte Fredebo på Nibevej, hvor de sammen drev landejendommen. Bent Olesen havde et godt håndelag og arbejdede i flere år indenfor tømrer- og murerfaget, ligesom han i 10 år var ansat på Cimbrer-Scan Wood møbelfabrik i Aars, før han som 65-årig blev pensionist. Op gennem 1990'erne afviklede parret landbruget, men beholdt bolig og have. Med stor flid og ihærdighed havde Bent Olesen gennem årene op- og ombygget familiens landejendom. Hans energi og flid ansporede ham desuden til at indrette værksted, hvor han reparerede gamle møbler og fremstillede nye havemøbler, fuglehuse og drejede mange forskellige ting. Bent Olesen, der var meget hjælpsom, holdt meget af dyr og naturen, rejser og nye oplevelser, ligesom han elskede at fortælle historier. Sammen med gode venner cyklede han lange ture og deltog i Tour de Pedal. Han spillede også petanque og krolf og gik stavgang sammen med sin hustru, så længe helbredet slog til. I en snes år var Bent Olesen også med i Luftmeldekorpset. Han efterlader sin hustru, to døtre og to børnebørn.