Try

Dødsfald

Inger Engelbrecht Sørensen, Birkelse Plejecenter, 87 år. Hun var født i Thorshøj og kom som ung pige i huset, bl.a. på Silkeborgegnen, som hun blev meget betaget af. Desuden havde Inger Engelbrecht Sørensen et ophold på Haslev udvidede Højskole. I 1943 blev hun gift med Christian, der var fra Frederikshavnegnen. De blev først præstegårdsforpagtere i Torslev ved Lendum, men flyttede midt i 1940’erne til Try. I 1949 fik de en jordlod på det nyindvundne Søengeområde, og som de øvrige beboere i området, måtte de i gang med at bygge huse. De fik meget slidsomme år, men oplevede samtidigt et helt unikt naboskab. Parret fik tre piger. I nogle år havde Inger Engekbrecht Sørensen arbejde på en systue i Aabybro, men hjalp ellers til med forefaldende arbejde på ejendommen. Gennem hele sit liv deltog Inger Engelbrecht Sørensen, der var udadvendt og selskabelig, i kirke- og menighedsliv, og hun kom desuden i missionshuse og var engageret i Indre Mission. En tid sad hun i Vedsted Menighedsråd. Foruden at glædes over sin have ville Inger Engelbrecht Sørensen gerne trave ture og være ved skov og strand. Hendes mand havde fået besvær med helbredet, da de i 1978 afstod ejendommen og købte hus på Irisvej i Aabybro. I de følgende år passede hun ham omsorgsfuldt, til han døde i 1982. Hun var gennem længere tid en værdsat besøgsven på Aabybro Plejehjem. Og hun tog med på mange rejser rundt i Europa, Rusland og Afrika. Desuden var Inger hun med til at få oprettet en genbrugsbutik under Kirkens Korshær og Sudanmissionen i Aabybro, hvor hun derefter i en årrække var en meget aktiv og interesseret hjælper. Efter nogle år flyttede hun til et mindre hus på Grønspættevej, og på grund af svindende kræfter søgte hun for tre år siden ind på Birkelse Plejecenter. Inger Engelbrecht Sørensen efterlader sine tre døtre, Lene, Mona og Ninna, samt svigersønner og syv børnebørn og otte oldebørn.