Frederikshavn

Dødsfald

foto med intern post

foto med intern post

‡Poul Mikkelsen, Østergade 57, Hjørring, tidligere Hirtshals, 87 år. Poul Mikkelsen, der var født i Vrå og ud af en søskendeflok på fem, kom i lære som skrædder i sin hjemby, og efter at have været på skrædderskolen arbejdede han som svend hos forskellige mestre bl.a. i Ikast og Grenå. Værnepligten aftjente han i søværnet, og i 1958 blev han gift med Hjørringpigen, Bente. Efter et års tid i Slagelse flyttede parret til Hirtshals, hvor Poul i mange år var ansat hos skrædder Toft. Da det meste tøj efterhånden blev lavet på konfektionsfabrikker, blev der mindre behov for skræddere, og Poul skiftede branche og blev sejlmager. De sidste år på arbejdsmarkedet arbejdede han på Lilleheden. Her fik han et godt kollegialt forhold til sine medarbejdere og blev deres tillidsmand. Bente og Poul flyttede til Hjørring i 2002, hvor Bente døde året efter. Med sit gode humør og venlige væsen havde Poul Mikkelsen let ved at skaffe sig venner. Han kom meget på Dagcentret for at deltage i dets aktiviteter og det sociale samvær. Det var også her, han meldte sig til et kursus i madlavning. I den del af byen, hvor Poul boede, er der mange enlige damer, og blandt disse var han populær som den praktiske mand, der stod til rådighed, når der skulle skiftes en elpære, en lås der skulle smøres, eller når det drejede sig om andre af hverdagens småproblemer. Poul var altid klar med en hjælpende hånd. Poul Mikkelsen efterlader sine to døtre og svigersønner, Janne og Lasse i Frederikshavn samt Mette og Jens i Silkeborg. Desuden efterlader han børnebørnene Claus, Christian og Caroline.