Biersted

Dødsfald

‡Ernst Pedersen, Bakmøllevej 45, Nørhalne, 70 år. Ernst Pedersen var født i Nørhalne, hvor han, bortset fra sin soldatertid, boede hele sit liv. Som ung blev han uddannet tømrer i sin fars tømrervirksomhed, hvor han derefter arbejdede som svend, indtil han i 1977 selv overtog tømrerforretningen. Ernst Pedersen beskæftigede sig med alt fra små og store istandsættelser, husbyggeri, halbyggeri og restaurering af Biersted Kirke. Oftest havde han en svend og en lærling ansat. Ernst Pedersen, der var en udadvendt og humoristisk mand, var så glad for sit arbejde, at det samtidig var hans hobby. I 1959 blev han gift med Birthe, der var fra Elkær Mark. De boede i et par år hos hans forældre, til de i 1961 byggede hus. Men da Ernst Pedersen overtog sin fars virksomhed, byttede parrene samtidigt huse. Og det samme gentog sig, da Ernst Pedersens søn som tredje generation i 2004 fik overdraget forretningen. Parret fik tre børn, og glæden forøgedes endnu mere, da der siden kom børnebørn. I en del år lagde Ernst Pedersen kræfter i bestyrelsesarbejdet i erhvervsforeningen, borgerforeningen og forsamlingshuset. Hele familien nød sammen campinglivet i nogle år. Først i et lille spidstelt, siden et villatelt, som derefter blev erstattet af campingvogn. Siden 1986 har den dog stået fast i Blokhus, hvor parret nemt kunne smutte ud for at hygge sig, når tiden og vejret indbød til det. I ferier nød de derefter ofte at drage ud på busture. I pensionistårene har parret deltaget i aktiviteterne på daghøjskolen og hygget sig med venner på petanquebanen og på klubbens udflugter. Siden jul har Ernst Pedersen haft besvær med helbredet og har været gennem mange undersøgelser. Men først få dage inden han døde, kom der en kræftdiagnose Foruden Birthe efterlader Ernst Pedersen børnene Loe, Annette og Jesper, der bor i Nørhalne, samt svigerbørn og syv børnebørn.