EMNER

Dødsfald

‡Ella Margrethe Thomsen, Frederikshavnsvej 130 Sindal, 71 år. Ella Margrethe Thomsen var født i Bindslev som den yngste af seks søskende. Efter endt skolegang kom hun ud på arbejdsmarkedet, først som husbestyrerinde og siden forskelligt arbejde i fiskeindustrien. Hun stoppede med at arbejde, da hun 24. marts 1962 blev gift med Ejvind Thomsen, og de bosatte sig i Sindal med Ellas to døtre og deres fælles børn. Da børnene blev lidt større, fik Ella forskelligt rengøringsarbejde i Sindal og omegn, indtil hun i begyndelsen af 1970 startede som ufaglært syerske på den nyåbnede fabrik Lee Cooper i Hjørring. Ella kom fra et arbejderhjem med stærke traditioner for at være fagligt og politisk aktivt. Hun videreførte sin fars arbejde og værdier ved at tage aktivt del i bestyrelsesarbejdet i sin fagforening. Ella blev medlem af Socialdemokratiet i 1978, og allerede året efter blev hun valgt ind i bestyrelsen for partiforeningen i Sindal. Her var hun i mere end 25 år og blev udnævnt til æresmedlem af partiet. I bestyrelsen har hun været både formand, næstformand og kasserer, og ikke mindst posten som uddannelsessekretær har hun lagt et stort stykke arbejde i. Hun fungerede i mange år som uddannelsesansvarlig, både i partiforeningen i Sindal, men også i Hjørringkredsen og for partiet i hele Nordjyl-lands Amt. I AOF nåede hun også ca. 25 år som meget aktivt bestyrelsesmedlem. Også oprettelsen af lokalradio i Sindal havde Ellas interesse, og hun deltog i arbejdet, både som frivillig medarbejder og som medlem af bestyrelsen. Desuden var hun engageret i arbejdet med at bevare det gamle pakhus og skabe Pakhustorvet i Sindal og med at få en friluftsscene i Sindal. Hun nåede også at gøre en indsats i Sindal Kommunes Ældreråd. Hun var altid parat til at gøre en praktisk indsats i de foreninger, hvor hun var engageret. De sidste år af sit aktive arbejdsliv var Ella fiskehandler i Sindal og senere ansat på Tolne Efterskole, indtil helbredet sagde endelig stop, hvorefter Ella gik på efterløn. Ella Thomsen kæmpede, trods sygdom og mange hospitalsindlæggelser, til det sidste for det, hun holdt af, først og fremmest sin familie. Ella Thomsen efterlader mand, fire børn, tre svigerbørn samt 10 børnebørn og syv oldebørn.