EMNER

Dødsfald

‡Anna Elise (Lis) Bach, Østerild Byvej 9, Thisted, 86 år. Hun var født i Tved som nummer fem i en søskendeflok på ni. Hendes far var sognefoged. I 1943 blev hun gift med Bertel Bach, og de fik seks børn. Hun var hjemmegående husmor, og han var lærer og degn. Familien boede mange år i Hundstrup og flyttede senere til Østerild, da Bertel Bach blev skoleinspektør der. Lis blev boende i inspektørboligen ved skolen indtil sin død. I flere perioder var hun formand for menighedsrådet. Hun blev valgt ind med mange personlige stemmer. Dette hverv var hun meget glad for og engageret i, men opgav det, da Bertel blev syg. I mange år førte hun kirkebøgerne for Hundstrup og Østerild kirker. Hun stoppede, da kirkebøgerne blev digitaliseret i 2001. Hun var et favnende menneske, der altid var der for børnene, og da Bertel blev syg med afasi, passede hun ham og blev hans stemme, når han ikke selv formåede at udtrykke sig. Og så var der bøgerne. Hun læste mange og gode bøger. Efter Bertels død i 2000 sank hun ikke hen i sorg, men fattede sig og så, hvilke muligheder, der nu var for hende i hendes liv. Kendetegnende for hende var hendes nysgerrighed på livet, og hvad det nu kunne give hende. Hun kunne nu i højere grad være sammen med børn og børnebørn og besøge familie og venner. Hun var levende interesseret i børn, børnebørn og oldebørns liv og holdt sig altid a'jour med alles gøren og laden. Samtidig dyrkede hun sine egne interesser. Kortspil, sang, foredrag og samvær med gode venner. Hun var ”rask og frisk”, men havde ondt i ryggen, da hun blev indlagt på sygehuset i Thisted. Det viste sig dog, at noget langt mere alvorligt var på spil, idet hun havde fået en ondartet meningitis. Efter en måneds sygeleje slog kræfterne ikke slog til mere. Hun var klar over, at det bar mod enden, og hun fik taget afsked med alle børn, søskende og mange børnebørn. Hun var et troende menneske. Derfor var hun glad for en smuk højtidelighed på stuen på sygehuset sammen med sognepræst, Benne Holwerda og børnene, få dage, inden hun døde. Lis fik en smuk og fredelig død omgivet af sine børn. Hun efterlader seks børn, fem svigerbørn, 10 børnebørn og 11 oldebørn.