Lindholm Høje

Dødsfald

Peder Munk, Plejehjemmet Elmely, Lindholmsvej, Nørresundby, 90 år. Peder Munk var født i Napstjært i Vendsyssel og uddannet inden for handel på Den Jydske Handelshøjskole i Århus. Det meste af sit arbejdsliv arbejdede han som repræsentant for en række virksomheder i Jylland. Han levede sammen med Solveig fra 1946 til hendes død i 2002. De var glade for oplevelser og var historisk interesseret, og det bragte dem og deres fem børn rundt i de fleste hjørner i Danmark. Derudover kan blandt andet London, Egypten, Rom, Norge og Ecuador krydses af på rejsekortet. Peder Munk var hele sit liv aktiv i forskellige sammenhænge. Han var formand for Nørresundby Turistforening i en årrække. Her gjorde han en indsats for at få forbedret forholdene på Lindholm Høje for de mange besøgende turister. Han medvirkede ligeledes til at etablere Sundby Samlingerne, der i 1973 åbnede i Bryggergården i Nørresundby. Denne opgave blev løst i tæt samarbejde med Ketty Johansson, den nuværende daglige leder af samlingerne. Peder Munk var hjemmeværnsmand, så længe han kunne klare at deltage i øvelserne. Han har fulgt børnene i diverse spejdersammenhænge, både drenge og piger, og deltaget i sommerlejre og landslejre, hvor han har medvirket til, at lejrene blev gode oplevelser for de deltagende spejdere. Peder Munk var fingernem og kreativ. I sin barndom lavede han et dukketeater, og da børnene kom til, nød de godt af kreativiteten, for der blev lavet biler, både og dukkehuse med små fine møbler og billeder på væggen. Da de blev større, blev det til skamler, skabe og smykkeskrin. Også børnebørnene, som der er 11 af, har nydt godt af hans fingernemhed.