Dødsfald

Grethe Rønn
Rosport 25. oktober 2008 06:00

‡Grethe Rønn, Egelundsvej 20, Vestbjerg, 77 år. Som medlem af Aalborg Dame Roklub i mere end 40 år satte Grethe Rønn sit præg på klubbens udvikling, ikke mindst som instruktør og som klubbens formand fra 1975 til 1985. I disse år steg aktivitetsnivauet, flere medlemmer kom til, og hendes indædte kamp for at gøre dameroklubben ligeværdig med mændenes bar frugt. Det var også på hendes initiativ, at regattaerne kom til at gå på skift mellem byens roklubber, så dameroklubben ikke mere bare skulle stå for servering og andre serviceopgaver ved festlighederne. Grethe Rønn voksede op i Vestjylland som datter af en fiskeeksportør og bjergningsentreprenør og var således fra barns ben fortrolig med det våde element. Hun blev da også som teenager aktiv roer i Lemvig, hvor hun samtidig arbejdede hos en bogtrykker. Hun blev gift i 1953 og fik de følgende år tre døtre, men selv om det ikke var almindeligt på den tid, fortsatte hun sit aktive liv på fjorden. Hun sad også i bestyrelsen for roklubben i Lemvig og var ungdomsleder. I 1966 flyttede Grethe Rønn til Vestbjerg og blev medlem af Aalborg Dame Roklub, hvis medlemmer hurtigt lærte, at hun ikke var et menneske, der gav op, før de mål, hun satte sig, var nået. I begyndelsen af 90’erne begyndte Grethe Rønn i samarbejde med forskellige institutioner at træne autister i roklubbernes fælles robassin, og i hen mod en halv snes år nød disse roere godt af hendes myndige og let forståelige instruktion. For nogle år siden begyndte helbredet at begrænse ro-aktiviteterne, men så sent som i 2006 tilbagelagde Grethe Rønn mere end 100 km på fjorden - oftest på styrmandssædet. I 1985 sluttede hun en uddannelse som socialrådgiver, og som sådan havde hun de følgende fem-seks år sit virke først i Fjerritslev Kommune, siden i andre nordjyske kommuner. Grethe Rønn efterlader døtrene Susanne, Marianne og Lilian, syv børnebørn og fem søskende.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...