Høgsted

Dødsfald

Poul Nielsen
(Jeg sender foto med intern post)

Poul Nielsen (Jeg sender foto med intern post)

‡Poul Nielsen, Bålhøjcentret, Tårs, 93 år. Poul Nielsen var født på Sørup Mark ved Tårs og ud af en søskendeflok på 11. Allerede som 10-årig kom han ud at tjene på landet som vogterdreng og stod med ansvaret for 24 køer. Som ung tjente Poul Nielsen på flere af egnens større gårde, og det blev også til en afstikker til Bornholm, hvor han var ved landbruget et par år. I 1943 blev Poul Nielsen gift med Erna fra Hejselbak ved Tårs, hvis fødehjem de samtidig overtog. Efter få år overtog de Vestergård i Hvidsted, og efter 10 år her købte de Lundergård i Høgsted. Efter en halv snes år fik Poul dårlig ryg og måtte efter en operation opgive at drive landbrug, og parret flyttede til Villa Margrethe på Tørholmsvej i Hjørring. Efterfølgende købte de hus på Hirtshalsvej, hvor Erna døde i 1992. Poul Nielsens helbred var efter operationen blevet betydeligt bedre, og han blev ansat i Anton Jensens Farvehandel, hvor han virkede som chauffør og lagerarbejder. Han fik endda tid og kræfter til at give sine børn en praktisk hjælpende hånd efter behov. Poul Nielsen var så heldig, at han kunne gå på efterløn fra den allerførste dag, den blev indført, desuagtet han aldrig havde betalt bidrag til ordningen. I 2005 valgte Poul Nielsen at flytte i ældrebolig i Tårs, og sidste år fik han ophold på Bålhøjcentret. 4. januar sov han stille ind efter et langt og indholdsrigt liv, omgivet af sine to døtre. Poul Nielsen efterlader tre børn, Karen og Sanne i Hjørring, samt Christian i Skibsby. Desuden efterlader han seks børnebørn og otte oldebørn.