Lokalpolitik

Dødsfald

Tage Jespersen

Tage Jespersen

‡Tage Jespersen, Udsigten 2, Hadsund, 81 år. For fem år siden slap Tage Jespersen med skrækken efter at have fået konstateret kræft i kæben og halsen. Men for tre måneder siden fik han budskabet om, at han endnu en gang var ramt af den frygtede sygdom. Denne gang i lungerne. Og fredag måtte han opgive kampen og sov stille ind i hjemmet i Hadsund. Tage Jespersen var født og opvokset i Thisted, hvor han sammen med sin svoger overtog faderens vulkanisørforretning. Makkerskabet holdt dog ikke, og Tage Jespersen slog sig i 1956 ned som vulkanisør på Krügersgade i Hadsund. I løbet af 1960'erne blev han politisk aktiv i Venstre og blev i 1966 valgt ind i sognerådet. Efter kommunalreformen i 1970 blev han den nye Hadsund Kommunes første borgmester og satte et markant præg på kommunens udvikling, indtil han i 1986 måtte forlade borgmesterposten, efter at Socialdemokratiet havde sat sig på flertallet i byrådet. I mellemtiden havde han afhændet vulkanisørforretningen, og i stedet blev han formand for bestyrelserne i Himmerlands Elforsyning og i Nordjyllandsværket. Som pensionist var han stadig særdeles aktiv. Blandt andet som næstformand i Stinne og Martinus Sørensens Fond og som formand for Martinus Sørensens Mindefond i Hadsund. Fonden finansierede den første bus til plejehjemmet Bernadottegården og driver Tinushuset i Øster Hurup, et sommerhus, der kan benyttes af udvalgte plejehjem i Aalborg- og Hadsund Kommune. I de senere år udfoldede Tage Jespersen stor energi i fondens bestræbelser på at få etableret et hospice i Hadsund, og han var til det sidste aktiv i det arbejde. Han havde sammen med sin første hustru, Lis, to børn. Lis Jespersen døde i 1995, og fire år senere giftede han sig med Randi, som han levede sammen med indtil sin død.