EMNER

Dødsfald

‡Jens Anton Nielsen, Thomasminde Plejehjem, Østerbro 8, Aalborg, 92 år, Jens Anton Nielsen var født i Ajstrup sogn, hvor han voksede op på Ajstrup Hede og blev fra barnsben vant med det varierende arbejde på landet, og som ung fik han arbejde som karl på Bjergegaard ved Stae. Her mødte han i sommeren 1935 sin kommende hustru, Karen Marie Nielsen, der var fra Gistrup. Karen og Jens blev gift i 1939 og fik snart to børn, og efter krigen kom der to mere. Under krigen arbejdede Jens med tørvekørsel ved det store sommerarbejde, som Cementfabrikkens Mosebrug havde iværksat i Lille Vildmose. Og det var sikkert der, hans karriere som fører af store gravemaskiner begyndte, for efter krigen arbejdede han i en del år som gravemester i kridtgraven for cementfabrikken ved Rørdal og i 1960'erne ved de store vejanlæg ved færgelejerne i Halsskov og Rødby og senere med grave- og piloteringsarbejdet ved Limfjordstunnelen. I alle årene flyttede familien med rundt i landet, og i de godt 53 år, de var gift, inden Karen døde i 1993, nåede de at bo 17-18 steder. Heller ikke som enkemand faldt Jens til ro med at bo det samme sted ret længe ad gangen. Det er ikke ret længe siden, han igen talte om at skulle flytte fra den plejehjemsbolig, han til det sidste boede i på Østerbro i Aalborg. Jens Anton Nielsen engagerede sig og tog ofte initiativ til at "gøre noget ved det", f.eks. da han i 1950'erne stod i spidsen for en deputation, som drog til Løgstør til dommeren for amtsvandvæsenet. Familien boede på Peens Mark i Øster Sundby, nu Wesselvej, og en lokal bonde havde hindret husene i at blive tilsluttet det private vandværk i landsbyen. De fik medhold hos dommeren, og snart efter fik de indlagt vand i husene. Jens havde hverv som tillidsmand og medlem af adskillige bestyrelser. Som han skrev om sig selv, da han stillede op til valg til Ældrerådet i Aalborg: "Jeg har prøvet lidt af hvert og har altid haft interesse i at være med, hvor tingene sker". Det kunne også fornemmes på hans mange læserbreve til lokale aviser, hvor han på en venlig måde gav politikerne tørt på. Jens Anton Nielsen efterlader sine børn, svigerbørn, børne- og oldebørn og vil blive husket som en god familiefar og som en imødekommende og engageret mand.