Frederikshavn

Dødsfald

Jens Mørkbak

Jens Mørkbak

‡Jens Mørkbak Sørensen, pensioneret oberstløjtnant, Rugårdsvej 1, Hjørring, 64 år. Jens Mørkbak Sørensen voksede op i Frederikshavn og blev udlært finmekaniker hos firmaet Engsig. I sine unge år var han guitarist i det dengang nok så populære Per Juhls orkester, og der findes næppe det forsamlingshus eller den kro i Nordjylland, hvor de ikke har spillet op til dans. Det blev dog inden for forsvaret, Jens fik sit virke, og fra rekrut arbejdede han sig op gennem graderne til oberstløjtnant. Efter giftermålet med Randi Precht fra Frederikshavn boede de i forskellige garnisonsbyer bl.a. Holstebro, København og Odense, inden de i 1984 kom til Hjørring, hvor de fandt deres drømmehus med storslået udsigt over åbent landskab helt til Rubjerg Knude. I forbindelse med sit arbejde i hæren har Jens Mørkbak tjenstligt rejst meget rundt i verden for at deltage i møder og blive orienteret og delagtiggjort om nye tiltag inden for forsvaret. Jens Mørkbak, der var tildelt Ridderkorset af 1. grad, gik på pension som 60-årig og kunne nu koncentrere sig om sine fritidsinteresser, især frimurerlogen, hvor han var medlem, og hvor han udførte et stort arbejde. Han var praktisk anlagt og var med ved byggeriet i forbindelse med renovering af logens hus. Desværre fik han kun kort tid til at nyde sit otium, idet en tumor i hjernen viste sig at være uhelbredelig, Udover sin hustru, Randi, efterlader Jens Mørkbak Sørensen parrets to sønner og svigerdøtre, Claus og Helle i Hjørring samt Bo og Susanne i Haderslev. Desuden efterlader han børnebørnene Emma og Marcus, Isabella, Julius og Bertram.