Skagen

Dødsfald

¿ Elly Andersen, Plantagevej 11, Frederikshavn, 91 år. Hun var født i Skagen som yngst blandt 12 søskende, der nu alle er borte. Som det var almindeligt dengang kom hun tidligt ud at tjene, men fik så lyst til at uddanne sig til sygeplejerske. Det gjorde hun på Vejle Sygehus i begyndelsen af 40¿erne og var efterfølgende ansat på forskellige sygehuse bl. a. i København og på Sct. Hans. Elly Andersen giftede sig i 1944 med Henning Andersen, der var musiker, og parret slog sig ned i Frederikshavn, hvor Henning var med til at oprette en lokalafdeling af J.A.K. Banken og var aktiv i Retsforbundet. Imens ægtefællen varetog sine udadvendte opgaver passede Elly Andersen sit job først som hjemmesygeplejerske i Frederikshavn, siden på De Gamles Hjem, hvorfra hun gik på efterløn. Derudover var det pligterne som husmor og omsorgen for familien, der optog hende. I 1980 havde hun den sorg at miste en datter, der var bosat i Belgien. Denne ulykkelige hændelse førte til, at Elly Andersen knyttede tæt forbindelse til datterens dengang femårige søn, Steffen, der de følgende år tilbragte alle ferier på Plantagevej. Som sygeplejerske var Elly Andersen meget afholdt. Hun havde tanke for sine patienter, og hendes gode håndelag med hensyn til at helbrede liggesår var velkendt. Privat var Elly Andersen i sin tid meget glad for at læse, hun var dygtig til at strikke og havde gode veninder, som hun mødtes med for bl. a. at spille kort. I 1983 mistede hun sin mand, men blev boende alene på Plantagevej, hvor hun havde sit hjem i 60 år. Trods adskillige års tiltagende svaghed og gangbesvær insisterede hun på at blive i huset, hvor hun med stor viljestyrke klarede de daglige gøremål indtil for kort tid siden. Elly Andersen efterlader sønnen Michael i Hvidovre og barnebarnet Steffen.