Dødsfald

‡Dagny Kirstine Christensen (født Nielsen), Fuglsigvej 46, Hjørring, 70 år. Dagny var født i Kongerslev og opvokset i Aalborg. Hun flyttede til Hjørring, da hun mødte sin mand Kaj. Dagny var ansat ved Hjørring Kommune i mange år. Først som rengøringsassistent på Nordre Skole (Holmegårdskolen) samt ved Materialgården. Senere blev hun uddannet hjemmehjælper, hvilket hun var, frem til hun gik på efterløn i 2001. Sideløbende med sit arbejde ydede hun fortsat rengøringshjælp flere steder. Tilsvarende fortsatte hun også med at være afløser ved hjemmeplejen efter sin fratrædelse på arbejdsmarkedet. En overgang var hun også ”dagplejemor” og typisk for Dagny fik hun på den måde en ekstradatter. Dette var meget kendetegnende for Dagnys liv. Hun var særdeles arbejdsom og meget hjælpsom. Det gælder både for familie og venner, men også på frivillig basis. Hun var hjælper igennem mange år ved Hjørring Bingohal, hvor hun både var ved Hjørring Motorsport og Fortuna. Dagny elskede blomster og en af hendes største oplevelser i de senere år, var da også en busrejse til Holland, hvor hun og en veninde så på bl.a. tulipaner. Hunde havde en helt speciel plads i Dagnys hjerte, hvorfor der også kun i korte perioder ikke var hund i huset. Dagny var et familiemenneske både for sin egen nære familie og ikke mindst børnebørnene. Dagny var højt elsket og trods sin lille fysiske fremtoning det faste holdepunkt i familien. 2008 blev det store festår for Dagny. Først fejrede hun sin 70-års fødselsdag og i maj fejrede hun og Kaj stort guldbryllup med fest til ud på natten. Et muntert og virksomt liv er endt meget pludseligt og uventet af en blodprop i hjertet 17. januar. Dagny var til spil i Bingohallen aftenen før sin død og havde inviteret gæster til sin 71 års fødselsdag to dage senere. Dagny efterlader sin mand Kaj, sønnerne Lasse og Palle, svigerdøtre og børnebørn.