Sæsing

Dødsfald

Marie Jensen, Sæ-singvej 11, Sæsing, 89 år. Marie Jensen, der var født og opvokset i Sæsing, kom som ung ud at tjene på flere af egnens gårde, inden hun blev gift med Elman Jensen i 1938. De bosatte sig i Sæsing, og her har de boet hele deres liv. De startede Sæsing Vognmandsforretning, som i dag videreføres af et barnebarn. Da Marie og Elman Jensen ejede forretningen, var det Marie, der stod for kontakten med kunderne. Hun var et flittigt og stræbsomt menneske, der ufortrødent gav sig i kast med forefaldende arbejde, f.eks. kartoffeloptagning, fremstilling af tørv og formbrændsel, og hun arbejdede også i ostelageret på det daværende Sæsing Mejeri. I hjemmet voksede fire børn op, og barnebarnet Michael fik ligeledes her en god og tryg opvækst. Marie Jensen var en stilfærdig og rar type, der altid havde et strikketøj i nærheden, men i de senere år blev hun svagtseende, og det pinte hende, at hun ikke længere var i stand til at læse Familie Journalen. Hun fulgte nøje sine børnebørns og oldebørns liv og færden og glædede sig, hver gang de aflagde et besøg. Hendes sidste år var præget af sygdom. Marie Jensen efterlader sin mand, Elman Jensen, samt børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.