Hirtshals

Dødsfald

‡Gunnar Thomsen, Jernbanegade, Hirtshals, 68 år. Gunnar Thomsen, der var ud af en søskendeflok på ni, var født og opvokset i Hirtshals. Han var ud af en fiskerslægt og kom allerede som 15-årig ud at fiske, og det fortsatte han med livet igennem, kun afbrudt af værnepligten, som blev aftjent ved marinen. Fiskeriet var for Gunnar Thomsen det eneste saliggørende. Han har været forhyret med større og mindre både og kunne ikke tænke sig noget andet erhverv. Indtil han for et halvt år siden blev syg, tog han med som afløser hos sin nevø, når der manglede en mand på dennes kutter. Gunnar Thomsen har været gift med Birthe, og selvom ægteskabet blev opløst, forblev de bedste venner og mødtes jævnligt, ligesom Gunnar ofte var Birthe behjælpelig i dennes kolonihave. Gunnar Thomsen var et glad og altfavnende menneske, der omgav sig med gode venner. Han var med i en kortklub, som tog på rejser og udflugter, når der var opsparet penge nok i den fælles kasse. Som gammel Hirtshalsdreng var Gunnar Thomsen et kendt ansigt i gadebilledet, og på sine ture i byen, fik han ofte en snak med folk, han mødte på sin vej.