Hobro

Dødsfald

¿Niels Christensen, Plejehjemmet Højgården, Farsø, 86 år. Niels Christensen var fra Myrhøj. Han aftjente sin værnepligt som garder i 1941-42. Derefter begyndte han sin virksomhed som vognmand. I krigsårene kørte han med heste og vogn i brunkulslejrene i Vestjylland. Han drev sin forretning i 40 år. I 1957 blev han gift med Ellen Buus, og de bosatte sig i Strandby, hvorfra de drev virksomheden videre. Ellen, der var uddannet økonoma og havde været ansat på Farsø Sygehus, havde gode forudsætninger for at tage sig af de admini-strative opgaver i forbindelse med virksomheden. Det var meget blandet transport, lige fra landbrugs- og dyretransport til entreprenør- og vejmaterialer og sneplov. I 1980¿erne gik han over til at arbejde for forskellige entreprenører på egnen. Han var altid glad for sit arbejde og var et kendt ansigt på egnen. Niels Christensen havde mange kontakter og var altid med, hvor der skete noget. I mange år bistod han i arbejdet i Strandby Idrætsanlæg og var også en ivrig tilskuer, altid sammen med sin hund. I 1998 svigtede helbredet, og familien bosatte sig i Gråbølle ved Farsø. Siden 2001 har ægteparret boet sammen på Højgården, hvor de var glade for at være. For få måneder siden mistede Niels Christensen sin hustru. Han efterlader en datter, en søn og tre børnebørn.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk