Flauenskjold

Dødsfald

‡Claus Bøje Nielsen, fabrikant, Stampen, Kildemarken 9, Sæby, 61 år. Claus blev født i 1950 i daværende Volstrup Sogn og havde sin barndom og opvækst på Solhøj i Sæby sammen med sine to brødre, Poul Erik og Christian Anthon. Bortset fra den periode, hvor han aftjente sin værnepligt og boede i Randers, har han tilbragt sit liv i og omkring området ved Sæby, som indtog en helt særlig plads i hans hjerte. Han gik i skole på Volstrup Skole og blev som 18-årig kontorelev på Stampen. Arbejdslivet kom hurtigt til at indtage en stor plads i hans tilværelse, idet han mistede sin far og måtte overtage og drive virksomheden sammen med sin mor og sine to brødre. Stampen udviklede sig over årene fra at være en mindre virksomhed ved åen i Sæby med nogle få ansatte til at være en moderne og højteknologisk emballagefabrik i Flauenskjold. Denne udvikling kunne i høj grad tilskrives den indlevelsesfulde, dygtige og ihærdige arbejdsindsats, som blev ydet af Claus frem til det tidspunkt i 2008, hvor han afhændede sin del af virksomheden. Claus var særdeles vellidt og respekteret af såvel ansatte som samarbejdspartnere. Ud over sit arbejde på Stampen lagde Claus en meget stor interesse og flid i sine udlejningsejendomme. På trods af sit store erhvervsmæssige engagement var hans tilværelse dybt forankret i familien. Familielivet blev etableret allerede i 1968, hvor han mødte Bente. De blev gift 30. marts 1972 og fik i 1973 tvillingedrengene Morten og Henrik. Som nygifte boede de i Randers, men flyttede ret hurtigt "hjem" til Sæby, hvor de bosatte sig på Solsbækvej. Claus var et udpræget familie- og hjemmemenneske. Han elskede sin familie grænseløst, familien var altid i hans tanker, og han var meget omsorgsfuld og betænksom over for alle de mennesker, som omgav ham. Han havde et lyst og humoristisk sind og tog alle udfordringer med godt mod. Han tænkte altid på andre før sig selv. Claus Bøje Nielsen efterlader sin hustru, sine to sønner, to svigerdøtre og tre børnebørn.

Forsiden