Skagen

Dødsfald

‡Svend Erik Andersen, Rødemøllevej 28, Mygdal, 67 år. Svend Erik Andersen, der i daglig tale aldrig blev kaldt andet end SUP, var født i Uggerby og ud af en større søskendeflok. Han kom tidligt ud at tjene ved landbruget, og efter aftjent værnepligt blev han ansat ved korn- og foderstoffirmaet Chr. H. Nielsen, Hjørring, som chauffør. Senere kom han til at køre mælk til Mygdal mejeri og arbejdede siden under Mejeriselskabet Vendsyssel, Mejeriselskabet Danmark og til sidst Arla, inden han som 60 årig gik på efterløn. I 1967 blev han gift med Grethe fra Uggerby, og parret har boet flere steder i Uggerby, bl.a. på Degnbølvej, Skagen Landevej og sidst på Rødemøllevej. SUP havde en stor berøringsflade og var kendt som et hyggeligt og udadvendt menneske, der skabte en god stemning, hvor han kom. Han optrådte jævnligt på de skrå brædder ved dilettantforestillinger og var med ved opstarten af Hirtshalsrevyen. Med sin gode sangstemme var han et skattet medlem af Bjergby Sangkor, og samme dag han døde, havde han øvet med koret i Bjergby Menighedshus. SUP var en stor dyreven og hans udhuse rummede til stadighed dyr af mange arter som ænder, gæs, høns og chinchillaer samt en overgang kalkuner. Han var vellidt i lokalsamfundet, og ved hans begravelse var kirken ikke stor nok til at rumme det store følge. Han efterlader sig sin hustru og sine to børn og svigerbørn, Jesper og Lene i Uggerby samt Helle og Henrik i Pandrup. Desuden af seks børnebørn.