Gøttrup

Dødsfald

Jens Gjesthede, Plejehjemmet Bøgely, Løgstør, 90 år. Jens Gjesthede var sønderjyde fra Aller ved Christiansfeld. Han var vokset op ved landbruget, som også blev hans arbejdsfelt det meste af livet. I 1946 blev han gift med Helene, der også var fra egnen. Gennem årene arbejdede han i landbruget forskellige steder i Jylland, indtil ægteparret i 1960’erne købte et lille landbrug i Gøttrup ved Farsø. Samtidig gik han på arbejde, og de sidste af sine arbejdsår havde han kommunalt arbejde, indtil han gik på efterløn. Hans interesser samlede sig om familie, hjem og landbrug, og haven holdt han til punkt og prikke. For en halv snes år siden bosatte familien sig i Farsø. I 2001 døde Helene. Efter sygdom boede Jens Gjesthede de sidste måneder på Plejehjemmet Bøgely i Løgstør. Han efterlader en datter og en søn, tre børnebørn og fem oldebørn.