Dødsfald

Dagny og Carl Abildgaard, her fotograferet i forbindelse med deres atombryllup, 75 år, i 2009.Arkivfoto: Torben Hansen

Dagny og Carl Abildgaard, her fotograferet i forbindelse med deres atombryllup, 75 år, i 2009.Arkivfoto: Torben Hansen

‡Dagny Skovbo Abildgaard og Carl Abildgaard, Søndre Gade 17, Aabybro, henholdsvis 99 og 100 år. Det tidligere lærer- og skoleinspektørpar døde med halvanden uges mellemrum, og Carl Abildgaard nåede at følge sin ægtefælle til graven. Både Dagny og Carl Abildgaard var opvokset på landet, hun på Mors og han i Sterup, hvor han var født på Abildgaard. De mødtes, da Dagny Skovbo Abildgaard et år efter at Carl Abildgaard var begyndt at læse til lærer, også kom på Ranum Seminarium, og de da kom til at spise på samme pensionat. De giftede sig i 1934. Carl Abildgaard fik sin første ansættelse i Assens ved Mariager. Men i 1940 rejste parret sammen med deres to børn til Aabybro, hvor Carl Abildgaard blev ansat som førstelærer ved Nordre Skole. Desuden virkede han i mange år som kirkesanger. Endnu et barn blev født. Og Dagny Skovbo Abildgaard, der var et varmt familiemenneske, blev i nogle år hjemme for at passe børnene, indtil hun i 1950 også blev ansat som lærer, et arbejde, som hun gik meget op i og var glad for. Det blev især dansk og håndarbejde, Dagny Skovbo Abildgaard kom til at beskæftige sig med. I 1955 blev der bygget en centralskole i Aabybro, hvor Carl Abildgaard blev skoleinspektør. Blandt sine kolleger blev han afholdt, respekteret og værdsat og blev kendt som et meget reelt, nobelt og lyttende menneske, hvis ord man kunne regne med. Ved kommunesammenlægningen blev han desuden kommunens ledende skoleinspektør. Carl Abildgaard kom til at betyde meget for skolevæsenet i Aabybro, hvor han gjorde en god indsats. Både Dagny og Carl Abildgaard var i besiddelse af lune og havde et godt gehør for humor. I forbindelse med anden verdenskrig var Dagny Skovbo Abildgaard en tid lotte. Og i en periode var hun formand for den lokale husmorforening. Begge var aktive badmintonspillere og var med til at oprette en badmintonklub i Aabybro. Parret købte i ca. 1960 et sommerhus i Kettrup Bjerge, hvor de nød at opholde sig, og hvor det, ikke mindst for Dagny Skovbo Abildgaard, var en stor glæde at samle familien. Parret foretog gennem årene en del rejser. Først var det med familien på campingture med telt rundt i landet, senere blev det bl.a. på charterture rundt i og udenfor Europa, med sigte på især kultur og historie. Begge satte pris på at læse. Dagny Skovbo Abildgaard var stort set altid i gang med en eller anden form for håndarbejde, mens Carl Abildgaard med fornøjelse deltog i skakdyster. De deltes om en stor interesse for havebrug. Og mens Dagny Skovbo Abildgaard især koncentrerede sig om blomsterbedene, tog Carl Abildgaard fat på grønsager, frugttræer og bærbuske i drivhus og have. De fulgte med i aktuelle emner både lokalt og globalt. Carl Abildgaard læste dagligt sine to aviser. Dagny Skovbo Abildgaard blev gennem de seneste år ret svagtseende. Efter at være gået på pension i 1976, et par år efter sin ægtefælle, gik Carl Abildgaard ind i arbejdet med Amnesty International. I mange år var begge aktive i to klubber med kortspil. Parret, der fortsat var åndsfriske, har holdt alle de bryllupper, det er muligt at holde og festligholdt for et par år siden deres atombryllup. De klarede sig i eget hus indtil for fire uger siden, da Dagny Skovbo Abildgaard blev syg, og parret fulgtes på aflastning på Biersted Plejehjem. Dagny og Carl Abildgaard efterlader børnene Peter i Hvalsø, Ruth i Tåstrup og Grethe i Tjæreborg, svigerbørn, syv børnebørn og 10 oldebørn.