Aalborg

Dødsfald

Lydia Marie Thomsen, Gammelgårdsvej 28, Kaas. Lydia Thomsen, der var født og opvokset i Moseby, kom som ung ud at tjene og arbejdede desuden i tørvemosen. Sidst i 1940’erne blev hun gift med Villy Thomsen, der var fra samme egn. Sammen fik de tre børn. Gennem årene flyttede familien nogle gange mellem Moseby og Pandrup. Efter at være blevet gift arbejdede Lydia Thomsen bl.a. på en sildefabrik i Aalborg og på hermetikfabrikken Marina. Med sit livlige og udadvendte væsen havde Lydia Thomsen altid nemt ved at komme i kontakt med sine omgivelser. Hun var meget gæstfri og ville gerne, at der skete noget omkring hende. Foruden at være meget gavmild var Lydia Thomsen også meget tjenstvillig og gav gerne en hånd med til alt muligt, hvis hun kunne hjælpe nogen. Familien og børnebørnene havde altid hendes opmærksomhed. Gennem årene cyklede hun meget. Desuden satte hun pris på at gå til bankospil. I 1985 mistede Lydia Thomsen sin mand. Det var et hårdt slag for hende. Men i mange år er hendes store danseglæde kommet til udtryk på harmonikamuseet, hvor hun har været en trofast stamgæst ved de ugentlige danseaftener. Sidste efterår fik Lydia Thomsen konstateret kræft og har været gennem et svært sygdomsforløb med flere operationer og indlæggelser i Aalborg og Århus, og hun døde efter en måned på Brovst Sygehus. Lydia Thomsen efterlader sine børn - Elsebeth i Kaas og Kim og Gitte i Moseby - samt svigerbørn og fire børnebørn.