Aalborg

Dødsfald

‡Pia Bonderup, Sallingsundvej 2 st. th., Aalborg Ø. 38 år. Pia var født og opvokset i Aalborg Øst. Pia levede og åndede for kvarteret og var meget aktiv på flere fronter i bestræbelserne på, at få bedre fritidsmuligheder for kvarterets beboere og få kvarterets rygte forbedret. Pias liv var de sidste 10 år præget af sygdom, alligevel kæmpede Pia for at klare sig og skabe et godt liv for sig selv og ikke mindst for sin datter Melissa. Pia havde altid sine medmennesker i tankerne, hun var omsorgsfuld, altid klar til at hjælpe og meget gavmild. Pia var et udpræget foreningsmenneske og var bla med til at starte en forening for enlige forældre i Nordjylland (NAF) samt danseundervisning i Aalborg Øst. Hun elskede at arbejde med børn og arbejdede i flere børnehaver som pædagogmedhjælper. På grund af svigtende helbred blev Pia tilbudt flexjob på Kvarterværkstedet i Aalborg Øst. Et drømmejob, hvor Pia arbejdede for Aalborg Øst, indtil sygdommen satte en stopper for det. Pia Bonderup var meget social, hun havde en utrolig stor bekendtskabskreds, og specielt i de sidste år har Pia nydt godt af de mange venners hjælp. Denne hjælp gjorde, at Pia kunne klare at opretholde en dagligdag i hjemmet på trods af, at hun ofte var meget træt. Pia overlod intet til tilfældighederne. Hun havde en fightervilje. Hun søgte indsigt og indflydelse på alle felter, hun var i berøring med, specielt i forhold til Melissa var Pia meget aktiv. Pia Bonderup fandt selv de familier, som skulle hjælpe med at tage vare på datteren, da Pias kræfter ikke rakte mere, senest i efteråret, hvor Pia fandt Melissas fremtidige hjem og fik kommunen overbevist om, at det var løsningen. Pia sov stille ind på Hospice efter en tapper men ulige kamp mod kræften. Pia efterlader Melissa, sine forældre samt sin bror.