Journalistik

Dødsfald

‡Claus Becker, København, presseråd, 86 år. Han var født i Hjørring som søn af forfatteren Knuth Becker, tog studentereksamen i barndomsbyen og uddannede sig på Aarhus Universitet. Efter en journalistisk løbebane ved socialdemokratiske dagblade herhjemme og som Social-Demokratens korrespondent i London i efterkrigsårene og efteruddannelse på Northwestern University i USA kom Claus Becker i 1959 til dagbladet Aktuelt, hvis chefredaktør han var 1961-66, før han blev tilknyttet Udenrigsministeriet som presseattache ved Den danske Ambassade i Stockholm. I 1970 blev han presseråd i Udenrigsministeriet og i 1974 chef for ministeriets presse- og kulturafdelings 1. kontor. I 1978 tiltrådte Claus Becker som presse- og kulturråd ved ambassaden i Bonn og fra 1985 var han chef for Udenrigsministeriets nationale pressecenter . Claus Becker modtog flere ordener og var æresmedlem af Den udenlandske Presseforening i Danmark. Han blev i 1949 gift med journalist og forfatter Eva Bendix. som han efterlader foruden børnene Annesofie og Thomas.