Hvalpsund

Dødsfald

‡Tove Christiansen, Tingvej 12 C, Hvalpsund, 84 år. Tove Christiansen var født i Hvalpsund. I sine unge år arbejdede hun forskellige steder, bl.a. i København og i Viborg, inden hun i 1950 blev gift med Karl. Hun fik fire børn og var samtidig dagplejemor for andre af byens børn, som blev mødt med kærlighed og varme. Pengene var små, men det lykkedes for Tove og Karl at få skabt en familie. Tove Christiansen var hjemme og passede hus og hjem og deres fire børn, som voksede op i et kærligt og gæstfrit hjem. I hjemmet på Illerisørevej var døren altid åben, og mange unge mennesker har gennem årene haft deres gang hos Tove og Karl, og alle var meget velkomne. Tove Christiansen har haft et godt og et langt liv og bevarede sit gode humør, også efter at hun i 2000 mistede sin mand. De senere år har Tove forsat været meget engageret i, hvad der skete i byen. Hun var aktiv i genbrugsbutikken, og hun havde lånt flest bøger i Multihuset, hun var med i pensionistforeningen og spillede petanque. Hun deltog også gerne i kulturelle arrangementer. Senere blev det børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn, opmærksomheden samlede sig om. Hun fulgte levende med i deres gøren og laden, og hvordan det gik dem. I det hele taget var familien omdrejningspunktet for Tove. Da børnene var flyttet hjemmefra, og hendes mand kørte lastbil til udlandet, tog hun ofte med ham på langfart i Europa og har besøgt de fleste lande i Sydeuropa. Hun satte sig også på skolebænken for at lære tysk og engelsk. Tove Christiansen var et beskedent menneske, der havde omsorg for mange, både for familie, naboer og venner, og hun var i fuld vigør til det sidste. Lykken blev ikke målt på mængden af materielle goder, men var bl.a. at finde i haven og ved arbejdet i køkkenhaven og glæden ved at dyrke sine grøntsager. Og ikke mindst i det sociale samliv med familien og vennerne. De sidste tre år havde hun det godt i sin handicapvenlige lejlighed, hvor hun ofte havde familien og andre på besøg. Hun var til det sidste et godt menneske, der havde et stort hjerte og var respekteret i sin omgangskreds, ikke mindst i Genbrugsbutikken, hvor hun var aktiv medhjælp så længe kræfterne slog til. Tove Christiansen efterlader sine fire børn og svigerbørn samt ni børnebørn og to oldebørn.