Mosbjerg

Dødsfald

‡Jens Brandt, Mosbjergvej 417, Mosbjerg, 85 år. Jens Brandt, der var født og opvokset i Mosbjerg som den ældste af fire søskende, forlængede sin skolegang med et ophold på Halvorsminde Ungdomsskole. Han tjente derefter som karl på landet, inden han i 1948 blev gift med Bodil fra Glimsholt. De boede de første år af deres ægteskab i en lejlighed i Maastrup, idet Jens blev chauffør på en lastbil, der kørte tørv ud til forbrugerne fra Maastrup Mose. Efterfølgende blev han pedel på Mosbjerg Skole, og han og Bodil flyttede ind i den tilhørende tjenestebolig. Jens Brandt havde to funktioner på skolen, for udover at være pedel kørte han også skolebussen. Han var glad for sit arbejde og beholdt stillingen, indtil han efter 36 år kunne gå på pension i 1990. Med sit udadvendte væsen havde Jens Brandt let ved at omgås mennesker, og hans gode humør og lune bemærkninger var velkendte. Udover sin hustru efterlader han sønnen Kaj i Mygdal samt tre børnebørn.

Forsiden