Hadsund

dødsfald

‡Aksel Clausager, Plejehjemmet Skovgården, Hadsund, 92 år. Aksel Clausager var født i Sædding ved Skjern og opvokset ved landbruget. Han blev uddannet som kontrolassistent og var under Anden Verdenskrig ansat ved Rigspolitiet. I 1944 kom han til Hobro, hvor han traf og giftede sig med Alice Søndergaard, datter af Tuborgdepotindehaver K. Søndergaard. Samme år overtog A. Clausager depotet efter sin svigerfar. I 31 år drev han og hustruen depotet, og med dygtighed og stor sans for kunde-pleje blev der oparbejdet en stor loyal kundekreds. I familiens sommerhus på Djursland fandt Alice og Aksel samt deres to døtre en oase fra dagens travlhed. Opvokset på landet var det naturligt at såvel landbrug som jagt blev A. Clausagers hobby. I mange år ejede han den nedlagte Hobro Motorbane. Her dyrkedes jorden, der blev plantet skov, holdt får og der blev tid til en god jagt på det store område. I mange år efter hustruens død klarede A. Clausager sig på fornemste vis og fulgte ivrigt med i børn, børne- og oldebørns uddannelse og karriere. De seneste to år boede Aksel Clausager på Plejehjemmet Skovgården i Hadsund. Han sov ind 17. januar i Hobro. Aksel Clausager efterlader to døtre og svigersønner, fire børnebørn og et oldebarn.