Aars

Dødsfald

Mogens Nielsen, Solbakken 5, Aars, 94 år. Mogens Nielsen var født i et husmandssted i Østerbølle sogn, og voksede op i en søskendeflok på elleve. Så han kom tidligt ud i verden. Som elleveårig fik han sin første plads ved landbruget, og tjente siden forskellige steder indtil ægteskabet i 1940. Et enkelt år var han på Sjælland, hvor han følte sig beriget af at se deres måde at drive landbrug på. Efter giftermål med Mary boede de på Vestervang, et nybygget husmandssted udenfor Haubro med noget dårligt jord til. Det kostede stort slid art drive det, Mogens Nielsen tog arbejde uden for hjemmet, han kørte mælk til Haubro mejeri, hvor han også havde job en tid, og han gravede tørv. Men de havde et godt og gæstfrit hjem for de fire børn, der efterhånden kom til. og Mogens Nielsen var en tid medlem af menighedsrådet. Da Mary først i 1990erne blev dement, passede han hende først, men hun måtte dog på plejehjem til sidst, og Mogens Nielsen besøgte hende hver dag. Han var den eneste, hun kendte. Hun døde i 1995, og året efter blev Vestervang solgt, og Mogens Nielsen flyttede til Solbakken, hvor han fandt gode venner. Han gjorde desuden en indsats i Beboerforeningens bestyrelse, en tid som formand, og han fulgte aktiviteterne i Fællessalen. Mogens Nielsen var et dejligt menneske, som satte pris på en fredelig tilværelse, og havde megen humor, en digterisk åre gav sig udtryk i mange gode sange til festlige lejligheder. Han nød, når familien samledes, og elskede at deltage i børn og unges leg og spil. Mogens Nielsen efterlader fire sønner og svigerdøtre, 10 børnebørn og elleve oldebørn.