Elsted

Dødsfald

‡Alfred Borregaard, Ældrecenter Solgården, Hundborg, tidligere Hovedgaden, Snedsted, Thy, 89 år. Alfred Borregaard var født i Nørhå i en søskendeflok på syv. Efter endt skoletid arbejdede han rundt om på gårdene i området, og i 1946 blev han gift med Hanne Garnæs Møller fra Hundborg. De har i årenes løb boet i Hundborg, Elsted, Årup, Nørhå og Snedsted. Alfred kørte med mælkespande til Snedsted Mejeri og blev senere ansat på selve mejeriet. Han arbejdede i Snedsted i 22 år, indtil mejeriet lukkede og blev flyttet til Thisted. I en periode arbejdede Alfred på mejeriet i Thisted, men valgte derefter at handle med grise, hvorved han kom rundt på landet i hele Thy. Senere blev han ansat som gravermedhjælper på Snedsted Kirkegård og efterfølgende som graver på Nørhå Kirkegård, hvor han arbejdede i 14 år. I perioden fra 1992 til 2000 boede Hanne og Alfred på Nørhå Byvej og nød deres otium med et lille hobbylandbrug med et par heste. Alfred blev på et tidspunkt ramt af en blodprop, og helbredet blev aldrig helt godt igen. I 2000 flyttede Hanne og Alfred til en lejlighed på Hovedgaden i Snedsted kun få hundrede meter fra børn og børnebørn. De sidste par år gik det meget ned af bakke med Alfreds helbred, og han måtte have en del hjælp fra hjemmeplejen. 1. sept. 2011 flyttede Alfred på Ældrecenter Solgården i Hundborg, hvor hverdagen blev noget lettere for ham. Hanne og Alfred opnåede at fejre deres krondiamantbryllup 6. oktober i år. Alfred Borregaard efterlader sin hustru Hanne, fem børn, svigerbørn, 12 børnebørn og 15 oldebørn.