Frøstrup

Dødsfald

‡Lars Peter Gregersen, Ældrecentret Trye, Frøstrup, 93 år. Lars Peter Gregersen var født på Thisted Bymark, hvor hans forældre havde en gård. Han gik i Thisted Skole, og efter konfirmationen hjalp han hjemme på gården, til han var 18 år. Han havde flere pladser på egnen, og derefter tjente han ved Kolding. I 1940 kom han igen til Thisted, og i 1942 fik han plads på Samsø. Det blev hans skæbne, for her traf han Eli. Han var herefter på Rønshoved Højskole og arbejdede senere på en tørvefabrik. 15. maj 1944 købte han ejendommen Nørhuse, som ligger på Nedermark i Øsløs. Det var en udstykning fra Bisgård i Øsløs. Eli og Lars Peter købte jord fra tre ejendomme og byggede ny stald og lade. Her drev de et alsidigt landbrug med grise, køer og høns og med heste som trækkraft. Men i 1962 købte de en ny traktor - en Ford Dexta, som eksisterer endnu. I 1995 solgte Eli og Lars Peter ejendommen og flyttede til Blommevej i Frøstrup. Her fejrede de diamantbryllup 25. maj 2004. En måned efter havde Lars Peter den store sorg, at Eli døde. Det var et hårdt slag for ham, og samtidig svigtede synet. I februar 2004 flyttede han på Ældrecentret Trye i Frøstrup og blev glad for at være der og for den hjælp og pleje, han fik . Lars Peter begyndte i 1980'erne at studere lokalhistorie og var helt tilbage i 1700-tallet. Lars Peter Gregersen efterlader fem børn og syv oldebørn.