Dødsfald

‡Gudrun Kirstine Katrine Larsen, Plejehjemmet Lundgården, Vrå, 82 år. Gudrun Larsen var født i Vrå og var det første barnebarn i højskoleslægten Terkelsen. Efter endt skolegang fik hun plads som ung pige i huset. I 1945 var hun elev på Vrå Højskole og var i forbindelse med befrielsen med i optoget gennem Vrå. Herefter havde hun et ophold på Kærhave Husholdningsskole ved Ringsted, hvorefter hun kom i huset på herregården Stensgård på Langeland. Efter flere år uden for landsdelen vendte Gudrun Larsen tilbage til Vrå, hvor hun blev husbestyrerinde hos forældrene på realskolen. Hun var meget dygtig til at lave mad. Denne egenskab blev rigeligt udnyttet ved de mange eksamensfrokoster i eksamenstiden. Gudrun Larsen var meget afholdt af eleverne, der gerne opsøgte hende i køkkenet, hvor der let kunne falde en godbid af. Gudrun Larsen var i besiddelse af stor humor og var altid god for en munter bemærkning og en god historie. Hun var glad for sang og musik og var i mange år medlem af et sangkor, ligesom hun gerne lyttede til musik. Gudrun Larsen var ugift, men hendes hjerte bankede varmt for familien. Niecer og nevøer elskede at være hos hende, hvor de blev helt ovenud forkælede. I 1977 døde Gudrun Larsens mor. Hun blev nu en uundværlig støtte for sin far og fulgte ham trofast i kirke, hvor det var hans opgave at læse ind- og udgangsbøn. Gudrun Larsen har på grund af dårligt helbred haft ophold på plejehjemmet i flere år. Her har hun befundet sig godt. Gudrun Larsen efterlader en søster og en bror.