Dødsfald

‡Niels Weigaard, Lindum, Tjele Langsø, 63 år. Niels Weigaard, der døde pludseligt, blev blandt venner kaldt Weigaard. Han var noget så sjældent som et gennemgribende godt menneske. Han handlede - uden at tænke dybere, religiøst eller filosofisk over det - altid mod andre, som man vil, de skal handle mod en selv. Måske hjulpet af en omtumlet tilværelse som officerssøn kunne han i løbet af ingen tid glide ind i en hvilken som helst social sammenhæng. Når han trådte ind i lokalet, følte alle sig hjemme. Niels var begavet med et usædvanligt boldtalent og en medfødt musikalitet. Han mestrede de fleste boldspil og havde en karriere som basketballspiller og træner på topniveau bag sig. Hans rytmiske sans og naturlige elegance gjorde, at han gav de rum, han befandt sig i, en egen musikalsk aura. Stemningen, timingen og beatet faldt ligesom på plads, uden at der blev talt for. Niels kunne blive grebet af en enorm glæde og entusiasme, der uimodståeligt rev alle med sig. Hans latter var herostratisk i sin vælde og kunne opløse enhver spænding og næsten i sig selv give tilværelsen mening. Niels Weigaard var uddannet cand. mag. i historie og engelsk. Han har i mange år undervist på Teknisk Skole i Aarhus og vil her blive husket og savnet som læreren, der kunne komme tæt ind på selv de vanskeligste elever. De sidste mange år boede Niels sammen med sin familie i Lindum ved Tjele Langsø. I et kæmpemæssigt hus med plads til mange overnattende gæster. Her har byens beboere og et utal af venner og bekendte nydt godt af familiens enestående gæstfrihed. Niels havde en dyb, livgivende og omskabende indvirkning på alle, han kom i kontakt med. Niels Weigaard efterlader sin hustru og to voksne døtre.