Dødsfald

Bent Egstrup, tidligere skoleinspektør, Anders Nielsens Vej 19, Nørresundby, 76 år. Bent Egstrup var født og opvokset i København, hvor han fik en kontoruddannelse i lampefirmaet Louis Poulsen. Kort tid efter begyndte han på Københavns dag- og aftenseminarium. Her uddannede han sig i eftermiddags- og aftentimerne, og om dagen underviste han i folkeskolen. Efter endt uddannelse blev Bent Egstrup ansat som lærer i Herlev Kommune. I 1972 flyttede han sammen med sin familie til Nørresundby, hvor han blev ansat som lærer på Løvvangskolen og senere påtog sig arbejdet som skolebibliotekar. I 1975 blev Bent Egstrup udnævnt til skoleinspektør på den daværende Godthåbsgades Skole, hvor man kort tid efter gennemførte et omfattende renoverings- og tilbygningsarbejde, som Bent Egstrup brugte mange kræfter på. Ved en større skolestrukturændring i Aalborg Kommune i 1987 blev Godthåbsgades Skole nedlagt, og Bent Egstrup blev efterfølgende ansat som skoleinspektør på Gistrup Skole, som han ledede frem til pensioneringen i 1992. Bent Egstrup var en selskabelig og hyggelig mand og en rigtig god kammerat. Han var utrolig rar og opmærksom over for andre samt god til at lytte og sætte sig ind i en problemstilling. Som pensionist var Bent Egstrup meget aktiv i mange frivillige gøremål og underviste blandt andet indvandrere i dansk, ligesom han var en aktiv deltager i det årlige vikingemarked på Lindholm Høje. Sammen med sin hustru, Birgith, elskede han at opleve verden. De har i to perioder haft bopæl på Kreta, og senere havde de længerevarende ophold i Thailand, Brasilien og Kina. Bent Egstrup, der døde pludselig, efterlader sin hustru, tre sønner, en datter, tre børnebørn og svigerbørn.