Store Restrup

Dødsfald

‡Egon Anton Gregersen, Aalborgvej 291, Aalegårds mark, Fjerritslev, 83 år. Egon Gregersen var født på en landejendom lidt udenfor Tørring ved Vejle. Efter endt skolegang flyttede han i en ung alder til Han Herred, hvor han fik plads som karl på Brænderigården. Men lysten til at være selvstændig førte til, at han 31. januar 1948 købte en brugt lastbil for 10.000 kr., og han etablerede sig herefter som selvstændig vognmand i Han Herred. I begyndelsen boede han hos en bror i Vester Thorup, men da han blev gift med Karen Alice Andersen fra Store Restrup, flyttede de ind på en landejendom på Aalegårds mark, og her startede de sammen med at bygge vognmandsforretningen op. I begyndelsen kørte han kvas til egnens mejerier, og senere overtog han nogle mælkeruter til Thorup, Hjortdal og Dalhøj mejeri. Det var hårdt arbejde, men Egon var ikke bange for at tage fat. Firmaet blev efterhånden udvidet, der kom flere lastbiler til, og der blev kørt ral fra lejerne i Kollerup og Klim til byggerier rundt i Nordjylland. Som 71-årig præsterede Egon at køre med sneplov på vejene i Han Herred. I en årrække drev han også maskinstation, godt hjulpet af sin kone. Arbejdet optog hele Egons tid, men der blev dog tid til at tage til Sverige for at se Volvofabrikkerne. Det var i forbindelse med køb af en ny Volvo lastbil. Men det var ikke ferie, det var en studietur, påstod han. Egon Gregersen var også kendt som dørmand ved mange baller i Han Herred, og her forstod han at få talt mange unge til ro. I hjemmet var der fire børn, og de fik en god og kærlig opdragelse. Flere af børnene har taget del i arbejdet med forretningen. Egon Gregersen døde stille og roligt i sit hjem på Aalegårds Mark. Han efterlader sin tro følgesvend gennem livet, Karen, samt fire børn, fire svigerbørn, 18 børnebørn og 20 oldebørn.