Gistrup

Dødsfald

‡Møller Pallesen Jensen, Knuden, Gistrup, 76 år. Han var født i Haverslev, men flyttede tidligt i barndommen med sin familie til Aalborg, hvor han havde sin skolegang og opvækst. Som stor dreng havde Møller Pallesen Jensen et job som bydreng og lærte bl.a. på den måde byen godt at kende. Som ung spillede han fodbold og var aktiv i bokseklubben Jyden. Interessen for sport holdt sig livet igennem, og i de senere år har han fulgt godt med på tv, hvor ikke mindst håndboldpigerne havde hans store opmærksomhed. Møller Pallesen Jensen fik en uddannelse som blikkenslager og var derefter ansat på forskellige arbejdspladser. I Aalborg traf han Elly, der var fra Ø. Hurup, og de blev gift midt i 1950'erne. De boede flere steder, indtil de i begyndelsen af 1960'erne byggede hus i Romdrup, hvor de selv anlagde den store have. Som ansat hos en lokal smedemester i en del år fik Møller Pallesen Jensen efterhånden en stor berøringsflade, da der i den periode blev bygget meget i området, og han var meget involveret i både vand- og varmeinstallationerne i nybyggeriet. Møller Pallesen Jensen var en meget arbejdsom mand og tillige en perfektionist med sit arbejde. I sin fritid var han oftest at finde i fuld sving på sin fætters og nabos mekanikerværksted. Han var en selskabelig mand, der ville gerne snakke med folk og havde let ved det, og parret fik mange venner. For Møller Pallesen Jensen blev det en helt overvældende glædelig tid, da der begyndte at komme børnebørn, som også siden kom til at fylde meget i hans tilværelse. Midt i 1970'erne blev parret optaget af bevægelsen Jehovas Vidner, som de kom med i. Gennem de seneste ca. ti år fik Møller Pallesen Jensen en del hjerteproblemer, og for fire år siden fik parret en bolig i Gistrup. Foruden sin ægtefælle efterlader han børnene Vivi og Jess i Aalborg og Kurt i Hadsten samt svigerbørn og seks børnebørn.