Hobro

Dødsfald

‡Holger Nørgaard, Solhøj 27, Nørager, 89 år. Holger Nørgaard var født i Timring nordvest for Herning. Han arbejdede og uddannede sig som cykelmekaniker flere steder i Thy og Vestjylland, før han og hustruen Elin i 1953 købte forretning på Bydamsvej i Ravnkilde. De første år blev der primært arbejdet med salg og reparation af cykler. Med den stigende velstand i 50’erne blev knallerter føjet til sortimentet. Holger Nørgaard havde løbende uddannet sig som radioreparatør, og senere da dette blev aktuelt som tv-reparatør. Da salget af disse produkter greb om sig i 60’erne - og 70’erne med farvefjernsyn, blev dette område det vigtigste for forretningen, selv om cyklerne aldrig helt blev sluppet. Efter sit 40-års jubilæum trappede Holger Nørgaard langsomt ned, lukkede forretningen i 1995 og flyttede i 1999 i rækkehus i Nørager. Nogle år tidligere genoptog han ungdommens interesse for musikken og spillede i adskillige år bratsch i Hobro Kammerorkester. Holger Nørgaard efterlader sig hustruen Elin, fire børn, otte børnebørn og fem oldebørn.