Hjørring

Dødsfald

‡Anna Kathrine Sørensen, Bispecentret, Hjørring, 90 år. Anna Kathrine Sørensen var opvokset i Skivsby som den yngste af 10 søskende. Disse var fordelt over et længere åremål, og allerede da Anna Kathrine blev født, havde hun titel af faster. Som ung havde Anna Kathrine arbejde på lungeklinikken på Hjørring Sygehus, indtil hun i 1944 blev gift med Elmann Sørensen fra Hjørring. Ved giftermålet bosatte parret sig først på Blåsigvej, men har i øvrigt boet flere steder, bl.a. på Holmegårdsvej, Virkelyst og Grønnegården. I mange år var Anna Kathrine husmoderafløser, som det dengang hed. Det var et arbejde, hun var glad for, og som hun beholdt indtil hun kunne gå på efterløn. Det var kendetegnende for hende, at hun var omsorgsfuld og hjælpsom over for andre, og selv højt op i årene var hun klar til at give en hånd med efter behov. Anna Kathrine havde et lyst livssyn og skønnede på de nære ting i tilværelsen. Hun mistede sin mand i 1989, og har haft ophold på Bispecentret, hvor hun flyttede ind som en af dets allerførste beboere. Anna Kathrine Sørensen efterlader sig sine to døtre og svigersønner, der er bosat i Hjørring, Lisbeth og Johnny samt Elsebeth og Per. Desuden af tre børnebørn, Lars-Henrik, Mette og Lars, samt oldebørnene Malene og Joakim.