Hirtshals

Dødsfald

Marie Jørgensen, Ve-sterlund, Hjørring, 78 år. Marie Jørgensen, der var født i Smidstrup som den yngste af tre søskende, boede det meste af sit liv i København efter først at have haft plads i Hirtshals som ung pige i huset. I København kom hun i huset hos overkirurg Wulff fra Amtssygehuset i Gentofte og opnåede her en nærmest familiær status. For eksempel var hun ofte med familien på dens rejser. Efterfølgende kom Marie Jørgensen ind på Studenterkollegiet Egmont, hvor hun blev oldfrue. Da kollegiet om sommeren fungerede som hotel, var hun at finde i receptionen. Hendes sidste arbejdsplads var i funktionærkantinen på Carlsberg, hvor hun var indtil for ni år siden, da hun kom tilbage til Hjørring og fik en lejlighed på Vester Allé. For halvandet år siden fik hun ophold på Vesterlund. Marie Jørgensen var et humørfyldt og livligt menneske, der med sit udadvendte væsen havde let ved at skaffe sig venner. Hun var god til alt håndarbejde og læste meget. Hun var ivrig kryds og tværsløser og klarede selv de allersværeste opgaver. Marie Jørgensen, der var ugift, efterlader sin søster og svoger, Gudrun og Henning Christiansen i Smidstrup.