Frederikshavn

Dødsfald

¿ Svend Nielsen, Idrætsmarken 6, Hæstrup Mølleby, 78 år. Svend Nielsen var født på Præstevej 36 i Møllebyen, dengang hed det Hæstrup Hede. Han var nummer seks i en stor søskendeflok og gik i Hæstrup Skole. Han kom ud at tjene ved landbruget som 14-årig, og han tjente på flere gårde, inden han fik et ophold på Vallekilde Højskole samt Malling Landbrugsskole. Tilbage i det nordjyske valgte han igen landbruget. I fritiden gik han til gymnastik og spillede dilettant i Harken Forsamlingshus. I en periode var han formand for ungdomsforeningen. I 1957 byggede hans forældre hus i Hjørring, og Svend overtog sit fødehjem, og han havde hver dag en mælketur til Harken Mejeri, noget han fortsatte med, indtil der kom tankbil på ruten. I 1967 blev Svend gift med Birte. Han fik flere problemer med astma og solgte ejendommen i 1983 og byggede huset på Idrætsmarken. Svend var et hjemmets menneske, han hyggede sig, når børn og børnebørn kom på besøg, der blev spillet og sangbøgerne blev flittigt brugt, og hvad der foregik i den store familie, deltog Svend og Birte altid i. Noget, der blev talt meget om var, når de havde været på en tur, enten den gik til Samsø eller bare en aftentur for at se, hvordan landmændene passede deres marker. Svend fik i juni konstateret en alvorlig sygdom, og sov stille ind på Sygehus Vendsyssel den første dag i det nye år. Udover hustruen efterlader han sig børnene Torben, Margit og Hanne, samt svigerbørn og børnebørn.