Aars

Dødsfald

‡Maria Juul Christensen, Ældrecenter Østermarken, Aars, 91 år. Maria Juul Christensen var født i Hvorvarp udenfor Aars og havde som ung huslige pladser. Som husbestyrerinde kom hun til Frederik Juul, som hun senere blev gift med. De drev ved fælles hjælp en gård sammen og fik med tiden seks børn, en god familie, så Maria Juul havde hænderne fulde af arbejde, da hun, foruden hus og familien, stadig hjalp til i landbruget. I 1967 mistede hun sin mand. En datter og svigersøn overtog gården, mens Maria Juul flyttede til et hus i Østrup. Her levede hun et aktivt liv, kørte meget rundt og besøgte familie og venner og deltog i mangt og meget, især dyrkede hun folkedans forskellige steder. Midt i 1990'erne flyttede hun til Grønningen i Aars, hvor hun boede, indtil hun i 2001 fik plads på Ældrecenter Østermarken, hvor hun var glad og taknemlig for at være. Maria Juul var et menneske med mange talenter. Hun havde en formidabel hukommelse, var rigtig god til at fortælle eventyr, spillede klaver, og skrev – især vers og sange. Sammen med sin mand havde hun i sin tid besøgt mange historiske mindesmærker ud over landet, og den historiske interesse fulgte hende livet igennem. Maria Juul Christensen efterlader seks børn,12 børnebørn og ti oldebørn.